X
تبلیغات
زولا


سالهای پیش توفیق خلوت با تو را داشتم،تمرین خلوت باتو...
من که میدانستم خلوت با تو در بیرون از خانه ات هم ممکن است،اما...
سه روز ،روزه بودیم،سه روز در خلوت خود شاد بودیم،سحری با شور و حال...
حتی امتحانات پایان ترم هم نمیتوانست مانع شود بر سر شوق خلوتت...نرفتن...
رفتم...رفتم تا درس زندگی بیاموزم،اما هنوز ...
دوست دارم اعتکاف را،فضایی که سه روز در آن باشی و خلوت کنی به دور از مشغولیتهای زندگی...
این همان آلودگی است که گرفتارش بودم:مشغولیتهای زندگی.
از آن روز که در بند تو ام آزادم.
سختیی در خانه ات وجود نداشت همه لطف و رحمت بود.سه روز در خانه تو درس خواندم.شاید آن نماز طولانی که در اعتکاف می خوانند را توفیق پیدا نکردم اما به عشق خلوتت درس خواندم...
دلم گفت:بروم تا آزاد شوم.
جدایی از تعلقات دنیا را آنجا فهمیدم.
میفهمی ارزشت چه بود و یک سال که گذشت در چه کجا بودی،در چه غرق بودی...
اما خدایا سخت است...سخت است یکسال آلوده نشدن برایم سخت است.
میدانم این ها همه بهانه است.
مقصود تویی کعبه بت خانه بهانه است.
کاش امسال هر دونعمت را به من میدادی،هم توفیق زیارت امام رضا(ع){هم اعتکاف.
باز توفیق زیارت امامم مرحم دردم باشد.
سه روزی که نور است برای من.خوابش لذت داشت در خانه ات،بیداریش،ذکرش،خنده و گریه اش در خانه ات لذت داشت.
موقع اذان،نماز جماعت،افطاری و استراحتش،استراحتی که دنباله اش به نمازهای طولانی و نور  ختم می شد...
هرکسی با هر توانی عاشقی میکند آنجا...
فرصتی است برای جداشدن از هر آنچه آلوده شده ای...
متاسفانه توفیق ندارم امسال بروم...
هرکه رفت برای دل بیمار من نیز دعا کند.
خدایا به امیدی زنده ام،به امید زنده تر شدن.
پررنگ ترین لحظات اعتکاف در ذهنم نمازهای  11شب به بعد ش
و وداع آخرین روز اعتکاف هنگام اذان مغرب است...
وقتی موذن می گوید الله اکبر...یعنی دیگر مهمانی تمام شد.
باید بروی و زندگیه
با خدایی را آغاز کنی.
اما خدا...
کمک کن.
حالاامسال که نمی روم کمک کن تمرین کنم در بیرون از خانه ات.
در بیرون از خانه ات خلوت باتو را...سخت است اما می شود به عنایت تو.
زجر می کشد روحم وقتی مهمانانت  را ساک به دست میبینم که دارند با خانواده هایشان وداع میکنند
تا بروند بلکه فرار کنند از دنیا و مافیها...از همه آنچه مارا از تو جدا کرد.
آنجا دروغ و غیبت نیست.
آنجا دیگر جرو بحث نمی شنوی.
آنجا فقط خداست و سخن از خدا.
آنجا دیگر تهمت و حرف ناشایست نمی شنوی.
آنجا دیگر نامحرم نمی بینی.
آنجا همان جایی است که ارزش توست.

.:التماس دعا:.تاریخ : 1393/02/10 | 15:57 | نویسنده : خاکی | نظرات (0)