بسم الله...

این آخرین توسل چشم تر علی است...

دیگر تمام شد...سحر آخر علی است...

دیگر تمام شد...

مرغ از قفس پرید،ندا داد جبرئیل...

اینک شما و وحشتِ دنیای بی علی...تاریخ : 1394/04/17 | 23:08 | نویسنده : خاکی | نظرات (1)